Image result for ‫پرچم‬‎


 

برگزاري همايش و رويداد ها علمي و صنعتی تلاشي در راستاي پیشبرد برنامه هاي راهبردی توسعه محورانه و روحیه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي و صنعتی براي كسب معلومات و اطلاع از يافته هاي جديد در عرصه علم و دانش فنی است. علاوه بر آن، برگزاري اين رويداد ها به تجمیع تجربیات علمی و اجرایی، برقراري ارتباط مستقیم و رو در روي پژوهشگران، صنعتگران و مدیران دولتی و ايجاد زمینه اي براي فعالیت هاي جمعي كمک شاياني مي نمايد در همین راستا مجمع مهندسی توسعه باتوجه به اهداف و برنامه هاي كلان خود با شعار آموزش، پژوهش و توسعه ،علم بدون مرز برای رفاه همگانی نسبت به مشارکت در برگزاري رويداد هاي علمی و صنعتی نهاد ها و سازمان های داخلی و خارجی اقدام مي نمايد.

مهندس سجاد جلیلیان، دبیر مجمع مهندسی توسعه

 

برنامه توسعه سازمان ملل

Image result for undp

مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1965 براي ارتقا بخشيدن به توسعه پايدار انساني در كشورهاي در حال توسعه و فقير برنامه‌ي توسعه‌ي ملل متحد (United Nations Development Programme-UNDP) را بنيان نهاد. اين برنامه، منبع عمده مساعدت فني به كشورهاي در حال توسعه در زمينه‌هاي مختلف توسعه‌ي انساني است. در راس امور اجرايي UNDP شوراي اجرايي با 36 عضو قرار دارد كه اين اعضاء هم از كشورهاي در حال توسعه و هم از كشورهاي توسعه يافته هستند. مقر برنامه‌ي توسعه‌ي ملل متحد در نيويورك قرار دارد

 

 

  تاریخ
  کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران   ۱۳ دی ۱۳۹۵
  کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی   ۸ تیر ۱۳۹۶
  کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی   ۸ تیر ۱۳۹۶
  دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران   ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
  کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی   ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین   ۲۴ آبان ۱۳۹۶
  دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری   ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
  کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی   ۱۲ آبان ۱۳۹۶
  کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی   ۱۲ آبان ۱۳۹۶
  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران   ۲۸ آذر ۱۳۹۷
  اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری   ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
  دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران   ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
  پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست   ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
       
  سومین کنگره توسعه زیرساخت‌های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران با رویکرد صنعت راه و ساختمان   ۱۲ تیر ۱۳۹۸
 
 


ثبت نام در خبرنامه

آخرین اخبار

    اعلام فراخوان ارسال مقاله

    نظر به اهداف و آرمان های مرکز همایش های مهندسی توسعه در ترویج و گسترش علم در راستای اعتلای جامعه اسلامی بدینوسیله از کلیه پژوهشگران و اساتید ارجمند جهت حضور و مشارکت در کنفرانس های مرکز دعوت بعمل می آید.

    برگزاری کنفرانس طب ایرانی اسلامی

    برگزاری کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی توسط مرکز همایش های مهندسی توسعه در شهریور ماه

کلمات کلیدی

مهندسی توسعه،کنفرانس، نمایشگاه،پژوهش، فناوری،آموزش،توسعه،دانشگاه،حوزه،مقاله،پایان نامه،طرح علمی،