تاریخ ثبت: 1397/05/05

نظر به اهداف و آرمان های مرکز همایش های مهندسی توسعه در ترویج و گسترش علم در راستای اعتلای جامعه اسلامی بدینوسیله از کلیه پژوهشگران و اساتید ارجمند جهت حضور و مشارکت در کنفرانس های مرکز دعوت بعمل می آید.


نظرات کاربران


  • زینب فریدون پور:
    1398/11/30
    مقالات تغذیه علوم دام

Image result for ‫پرچم‬‎

سخنی از بزرگان

ورود به سیستم